Portada Gremi d'editors de Catalunya
Any 38 · Edició 14212 ·
GREMI ON-LINE
Codi d'usuari:
Contrasenya:

He perdut la contrasenya.

CERCADOR

ÍNDEX
Biblioteca
Consultes
Coneix el Gremi
Enllaços

SEU SOCIAL
València, 279 1r
E-08009 · Barcelona
Spain
+34 932155091
+34 934873008
info@gremieditors.cat

ENLLAÇOS D'INTERÈS : Organismes.

Directori d'enllaços a Institucions, Associacions i Organismes relacionats amb el llibre. Entitats autonòmiques, estatals i internacionals i associacions professionals d'altres països on podreu adreçar-vos per a les vostres consultes professionals, comercials, de serveis i de recerca..

ENLLAÇOS D'INTERÈS : ORGANISMES
DESCRIPCIÓ INFORMACIÓ CLASSE DISPO.
ORGANISMES
Registre de la Propietat Intel.lectual
El RPI és una forma de protecció prevista a la Llei de propietat intel·lectual que el configura com un registre de drets relatius a les obres i altres produccions protegides.
Font: Generalitat de Catalunya
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
ICEX
Instituto de Comercio Exterior
P. de la Castellana 14 - 28046 Madrid
Tel 902 349 000
Font: Icex
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
ACC10
Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana. Especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial
Font: ACC1Ó
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès
Escola d’experimentació creativa i d’aprenentatge professional que recull la tradició viva de les escoles d’arts aplicades i oficis artístics, amb l’objectiu d’esdevenir un centre catalitzador de nous batecs culturals i literaris
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
TERMCAT
El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
OMPI
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Font: OMPI
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
OEPM
Oficina Española de Patentes y Marcas
Font: OEPM
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
SGAE
Sociedad General de Autores y Editores
Font: SGAE
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
Dipòsit Legal de Catalunya
El subjecte responsable per a sol·licitar i constituïr el dipòsit legal és l'impresor, però l'editor és subsidiàriament responsable que aquest tràmit es porti a terme correctament.
Font: Dipòsit Legal de Catalunya
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
CCLIJ - Consell Català del Llibre per a Infants i Joves
Mallorca, 274, 1r - 08037 Barcelona
Tel. 93 487 45 25
clijcat@clijcat.cat
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Agencia Española del ISBN

Font: ISBN
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
ICUB - Institut de Cultura de Barcelona

Font: Institut de Cultura de Barcelona
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
IEC - Institut d'Estudis Catalans
Institut d'Estudis Catalans; C. del Carme, 47. 08001 Barcelona; Telèfon +34 932 701 620; Fax +34 932 701 180; informacio@iec.cat
Font: Institut d'Edtudis Catalans
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Enllaços internacionals a Fires i Salons del Llibre
Enllaç del Ministeri de Cultura que relaciona les fires i salons del Llibre a Espanya, Unió Europea, iberoamèrica i altres països
Font: ISBN
Llengua: Esp

web externa
 
Centre Català del Pen Club
Edifici de l'Ateneu Barcelonès
Carrer de la Canuda, 6, 5è - 08002 Barcelona
Tel: 93 318 32 98 - Fax: 93 412 06 66
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
ISSN
International Standard Serial Number
Llengua: Ing

web externa
  Enllaçar
Biblioteca Nacional de Catalunya
C/ Hospital, 56 - 08001 Barcelona. Tel:932702300. També conté el fons de l'extingida Biblioteca Bergnes de las Casas
Font: Bibli. Nacional de Catalunya
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
APIC
Associació Professional d'Il.lustradors de Catalunya
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
ACEC
Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya. Carrer Canuda, 6 6è - 08002 Barcelona - Tel.933188748 - Fax.933027818
Font: ACEC
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Gremi d'Indústries Gràfiques de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 645 6è - 08010 Barcelona
Tel.: 93 481 31 61
gremi@gremi.net
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Cámara del Libro de Madrid
Santiago Rusiñol, 8
28040 Madrid
Tel. 91 554 88 89
camara@clibromadrid.es
http://www.clibromadrid.es
Font: Cámara Libro Madrid
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei de Biblioteques

Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Institució de les Lletres Catalanes

Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria

Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas
Santiago Rusiñol, 8 2 - 8040 Madrid
Tel: 91 536 88 00 - Fax: 91 536 88 22
Correo-e: info.libro@mcu.es
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
GIE
Grupo Interamericano de Editores
Calle Viamonte, 170, 1º - 1055,Buenos Aires. Argentina
Tel: (54 1) 40.55.46
Font: GIE
Llengua: Esp

web externa
 
MEC
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
AELC
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
COPCA
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
Camacoes
Red de Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Extranjero
Font: Icex
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
GLVC
Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya
Plaça Sant Josep Oriol 4, 2n 2a - 08002 Barcelona
Tel/Fax 93 318 79 95
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
ANELE
Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. T.915334467 anele@anele.org prensa@anele.org
Font: Anele
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
Literatura i llibres
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
APPEC
Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Revistes
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
COPEC
Consorci per a la Promoció Exterior de la Cultura
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
IRL
Institut Ramon Llull
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya
Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya
Mallorca, 274, 1r - 08037 Barcelona
Tel. 93 487 56 87
gremi@gremidiscat.org
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
GLBC
Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya
Mallorca, 274, 1r - 08037 Barcelona
Tel. 93 215 46 10
gremidellibreters@gremidellibreters.cat
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
ISBN
Agència Internacional de l'ISBN. International Standard Book Number.
Llengua: Ing

web externa
  Enllaçar
ISBN
Agència Espanyola de l'ISBN. International Standard Book Number
Font: Ag. Espanyola de l'ISBN
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
FEDECALI
Federación Española de Cámaras del Libro
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
CEGAL
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
FICOMIC
Federació d'Institucions Professionals del Còmic
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
APP
Asociación de Prensa Profesional
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
AEUE
Asociación de Editoriales Universitarias Españolas
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
ARCE
Asociación de Editores de Revistas Culturales de España
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
FIRC
Federación Iberoamericana de Revistas Culturales
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
FEP/FEE
Federation of European Publishers Federació d'Editors Europeus 31 rue Montoyer bte 8 1000 Brussels Belgium
Font: FEE
Llengua: Ing

web externa
  Enllaçar
IPA-UIE
International Publishers Association. Unió Internacional d'Editors
Llengua: Ing

web externa
  Enllaçar
FEIGRAF
Federación Empresarial de Industrias Gráficas
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
AEPV
Associació d'Editors del País Valencià
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
GECYL
Gremio de Editores de Castilla y León.
Muro, 21, 1º Dcha. - 47004 Valladolid
Tel.: 983/393.280 Fax: 983/219.213
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
AELC
Associació d'Editors en Llengua Catalana
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
AGE
Asociación Galega de Editores
Llengua: Gal

web externa
  Enllaçar
FANDE
Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
AEA
Asociación de Editores de Andalucía
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
GEE
Gremio de Editores de Euskadi
Lehendakari Aguirre 11, 3º - 48014 Bilbao
Tel: 94 476 43 13
gee@editores-euskadi.net
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
AEM, GEM
Asociación de Editores de Madrid
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
Biblioteques de la DIBA
Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar
CERLALC
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
FGEE
Federación de Gremios de Editores de España
Llengua: Esp

web externa
  Enllaçar
CEDRO
Centro Español de Derechos reprográficos
Llengua: Cat

web externa
  Enllaçar


Enrere | Inici | Portada | Contactar | València, 279 1r · E-08009 · Barcelona · Spain |
© Gremi d'Editors de Catalunya 2015. | Condicions d'ús | Política de protecció de dades